Na czym polega rolnictwo ekologiczne?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego daje możliwość uzyskiwania dodatkowych środków pochodzących z różnych rodzajów dopłat. W przypadku działalności ekologicznej można liczyć na znacznie większe dotacje dla rolników. W podlaskim można je uzyskać dzięki wsparciu Doradcy Rolniczego Justyny Wszeborowskiej. Przekonajmy się, jak można uzyskać większe środki i jakie warunki trzeba spełnić.

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne polega na takim prowadzeniu gospodarstwa, by utrzymywać albo zwiększać ilość materii organicznej w glebie i zapobiegać jej erozji. Wymagana jest również rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, a także organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO. W przypadku hodowli wyklucza się stosowanie koncentratów, hormonów wzrostu, i pasz przemysłowych. Nie ma też możliwości użycia pestycydów. W zamian używane są nawozy organiczne – kompost, obornik, gnojowica i nawozy zielone wyprodukowane w reżimie uprawy ekologicznej. Do walki z chwastami, chorobami i szkodnikami wykorzystuje się metody agrotechniczne oraz preparaty biologiczne i wyciągi roślinne. Przy hodowli można podawać wyłącznie pasze ekologiczne, a zwierzęta muszą mieć dobre warunki, w tym właściwą powierzchnię w budynkach gospodarskich, jak również dostęp do wybiegów i pastwisk.

Dlaczego warto stawiać na rolnictwo ekologiczne?

Produkcja ekologiczna oznacza wyższe ceny sprzedaży płodów rolnych i zwierząt hodowlanych, a także daje możliwość korzystania z dopłat. Oznacza to jednak konieczność wystąpienia o przyznanie certyfikacji. Zgłoszenie rozpoczyna dwuletni okres tzw. przestawiania. Po spełnieniu warunków gospodarstwo otrzymuje certyfikat, a wytwarzane w nim produkty można oznaczać logo „Produkcja ekologiczna”. Zwiększa się też poziom dopłat.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.