Dofinansowania na usługi rolnicze — podlaskie, mazowieckie

Oferuję pomoc w uzyskaniu dofinansowania na usługi rolnicze dla podmiotów z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Środki są przeznaczone dla osób fizycznych, prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej, które zajmują się m.in. świadczeniem usług rolniczych, leśnych lub związanych z utrzymaniem oraz zabezpieczeniem urządzeń wodnych.

Co ważne, aby otrzymać premię, należy świadczyć tego rodzaju usługi przez okres co najmniej 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Maksymalna kwota dofinansowania na działalność wynosi 500 tysięcy złotych, które przypadają na jednego beneficjenta. Pieniądze są przyznawane w formie refundacji, której wysokość wynosi do 50% udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z kwalifikowanymi do uzyskania dofinansowania inwestycjami. W działalności związanej z urządzeniami wodnymi refundacja pokrywa 65% kosztów.

 

Zakres wsparcia

Dofinansowanie dla rolników dotyczy kosztów poniesionych w związku z m.in.:

  • zakupem (lub zawarciem umowy leasingu, która kończy się przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolnej,
  • wdrożeniem systemów zarządzania jakością w gospodarstwie oraz wspomagania sterowania procesem produkcyjnym,
  • opłatami za uzyskane patenty i licencje.

Refundacja nie może być uzyskana w związku z zakupem nieruchomości czy używanego sprzętu rolniczego.

Tego rodzaju pomoc może być udzielana na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  • 01.61.Z — działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z — działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z — działalność usługowa następująca po zbiorach.

Jeśli Twoje gospodarstwo wymaga unowocześnienia w związku z obowiązującymi przepisami prawa, a środki na rozwój usług rolniczych nie pokrywają jej kosztów, warto skorzystać z pomocy doradcy także w zakresie modernizacji gospodarstwa. Wówczas koszty finansowania możesz przeznaczyć m.in. na budowę budynków inwentarskich.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.