Doradca Rolniczy - podlaskie

Oferuję pomoc przy uzyskaniu premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Współpracuję z Klientami z województwa podkarpackiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Moje biuro znajduje się w Łomży, ale działam w mobilny sposób, dojeżdżając we wskazane przez Ciebie miejsce, aby nie zaburzać systemu pracy gospodarstwa.

Wysokość premii jest uzależniona od tego, ile miejsc pracy zostanie utworzonych w wyniku rozpoczęcia prowadzenia działalności:

 • 1 miejsce (samozatrudnienie) — 150 tysięcy złotych,
 • 2 miejsca — 200 tysięcy złotych,
 • 3 miejsca — 250 tysięcy złotych.

Środki są wypłacane w dwóch transzach. Pierwsza z nich obejmuje 80% całej sumy, a druga pozostałe 20%. W ramach współpracy pomogę Ci wypełnić dokumenty związane z wnioskowaniem o dofinansowanie oraz zadbać o ich terminowe złożenie do organu, który jest uprawniony do jego rozpatrzenia.

 

Co jest brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku?

Rozpatrując wniosek o premię, bierze się pod uwagę m.in.:

 • kwalifikacje zawodowe rolnika (wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe rolnicze),
 • wiek składającego wniosek (jeżeli wnioskodawca ma mniej niż 40 lat, otrzymuje dodatkowy punkt) — ten sam czynnik kwalifikuje m.in. do uzyskania dofinansowania dla młodych rolników,
 • innowacyjność proponowanych przez rolnika rozwiązań,
 • wskaźnik bezrobocia w powiecie wnioskodawcy.

Znaczenie ma również ilość miejsc pracy, które utworzy rolnik — im więcej ich jest, tym bardziej są premiowane.

 

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Pozyskane środki mogą być przeznaczone m.in. na:

 • zakup nowych maszyn, urządzeń i środków transportu,
 • budowę, przebudowę i modernizację nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
 • usługi informatyczne,
 • środki transportu.

Zakres wsparcia jest w dużej mierze uzależniony od potrzeb konkretnego podmiotu.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.