Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych - co warto wiedzieć?

Prowadzenie gospodarstwa jest dość trudne, ponieważ poza wiedzą fachową na temat uprawy lub hodowli niezbędne jest także dobre rozeznanie w realiach rynkowych oraz mechanizmach formalno-prawnych tworzących środowisko, w jakim funkcjonuje współczesne rolnictwo. Rozeznanie się w możliwościach oferowanych przez coraz to nowe regulacje i zasady wprowadzane przez ustawodawcę jest na tyle trudne, że warto poszukać wsparcia dobrego doradcy rolniczego. W Łomży pomocą w planowaniu działalności oraz przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji zajmuje się Justyna Wszeborowska. Udzielane porady mogą znacznie ułatwić rozszerzenie działalności m.in. o bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych.

Co można oferować w ramach sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych?

W ramach sprzedaży bezpośredniej rolnik może oferować nabywcom pochodzące z własnych upraw lub chowu produkty roślinne lub zwierzęce, w tym w formie przetworzonej, o ile stanowią one 50% gotowego wyrobu z wyłączeniem wody. W grę wchodzi więc sprzedaż jaj, mleka oraz nabiału i produktów pszczelich nieprzetworzonych. Rolnik może też proponować zakup świeżego mięsa i jego przetworów np. wędlin - szynki, kiełbas, boczku, pasztetów. Dopuszczalna jest sprzedaż dań gotowych w postaci wyrobów garmażeryjnych. Jeżeli chodzi o przetworzone produkty roślinne, to możliwe jest dostarczanie nabywcom przetworów warzywno-owocowych np. soków, dżemów, kiszonek i marynat, a także suszów owocowych. Rolnik może handlować swoimi przetworami zbożowymi tj. mąką, olejem jadalnym i pieczywem.

Jakie formalności są związane z bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych?

Rolnicy zajmujący się bezpośrednią sprzedażą produktów rolnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych za dany rok. Powinny się w niej znaleźć kwoty i daty uzyskanych przychodów, a wpisów należy dokonywać w dniu transakcji. Jest to o tyle ważne, że sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych i zwierzęcych przez rolników powodująca osiągnięcie przychodów w wysokości do 40 000 zł rocznie podlega zwolnieniu z opodatkowania. Jeżeli limit ten zostanie przekroczony, rolnik powinien uiścić od nadwyżki podatek dochodowy wg stawki 2-procentowej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.